Půjčovna Indian

FAQ

Proč si půjčit motorku?

Je v ceně zapůjčení zahrnuta i přilba?

Ne, není. Z důvodů hygienických a bezpečnostních, kdy poškození přilby během zápůjčky nemusí být zřejmé, nemůžeme ručit za bezchybný stav přileb.

Platba varianty Kilometrák:

Vyberte si rezervaci termínu přes náš rezervační systém a do Poznámky zapište heslo Kilometrák.

Rezervační faktura bude na částku 10 000 kč ( výše vratné pojistné kauce), ze které se po řádném vrácení motocyklu odečte fixní poplatek 1000 Kč plus kilometrový nájezd nájemce ( zapsaný v nájemní smlouvě při předání motocyklu nájemci a při jeho řádném vrácení pronajímateli) s cenou 12 Kč za každý 1 km ujetý nájemcem. Tato celková částka bude odečtena od zaplacené pojistné kauce a její zůstatek vrácen nájemci. Nedoplatek bude nájemci fakturován novou fakturou. V případě pojistné události , kdy bude uplatněna kauce ke krytí škod, bude částka fakturována novou fakturou.